autolease begrippen

Autolease begrippenlijst

Op deze pagina informeren we je over de meest voorkomende begrippen uit de leasewereld. Wat is bijtelling, de boekwaarde van een auto of off-balance financiering? Je leest het allemaal in deze begrippenlijst. Misschien bent u ook benieuwd naar ons shortleaseaanbod. We selecteren elke maand enkele actiemodellen die tegen een extra gunstige prijs worden aangeboden. Bekijk dan ook de aanbiedingen van dit moment.


A

Afschrijving
Afschrijving is de boekhoudkundige term voor de waardevermindering van de bedrijfsbezittingen. Afschrijving ontstaat onder andere door veroudering van voorraad en/of objecten, prijsdalingen, onherstelbare of onverzekerde schade of ten slotte door oninbaarheid van vorderingen. Boekhoudkundig zijn de meest gebruikte afschrijvingsmethoden lineair en annuïtair. Rekenkundig gezien is de afschrijving het verschil tussen de investering en de gecalculeerde restwaarde.

APK
Algemene Periodieke Keuring. De APK is in Europa een wettelijk verplichte keuring ter bevordering van de verkeersveiligheid en tevens ter bescherming van het milieu. De keuringsplicht staat in Nederland beschreven in de Wegenverkeerswet 1994. Hierin staat dat personenauto's, bedrijfswagens, driewielers of aanhangwagens met een maximum van 3.500kg, elk jaar of om de twee jaar gekeurd moeten worden. Zware aanhangwagens en bedrijfsauto's moeten elk jaar een APK doorstaan. Ondanks de APK is het belangrijk om een voertuig regelmatig te onderhouden en te controleren.

Auto leasen
Bij het leasen van een auto wordt het gebruiksrecht van een auto aan de huurder verschaft tegen een vooraf overeengekomen periode en voor een vastgestelde vergoeding (auto lease tarief). Auto leasen een langdurige variant op autoverhuur. Er zijn verschillende vormen van auto leasen; shortlease, long term lease en full operational lease.

Auto van de zaak
Een personenauto of bedrijfswagen die door de werkgevers ter beschikking wordt gesteld, is een auto van de zaak. De werkgever betaalt (grotendeels) de auto van de zaak. De auto van de zaak wordt gebruikt voor bedrijfsdoeleinden.

Auto huren
Het huren van een auto is het gebruiken van een auto van een verhuurder (meestal autoverhuurbedrijf) in ruil voor een vergoeding. Het te betalen bedrag wordt huur genoemd. Bij VWP Shortlease kan je ook een auto huren vanaf één maand!

Autohuur 
Autohuur is een overeenkomst waarbij een huurder een auto (van een autoverhuurbedrijf) in gebruik neemt in ruil voor een vergoeding. Deze vergoeding is de huur.

Autolease
Bij autolease wordt het gebruiksrecht van een voertuig aan een huurder verschaft voor een overeengekomen periode tegen een vergoeding (het lease tarief). Er zijn verschillende vormen van autolease, onder andere: auto verhuur, shortlease, long term lease, full operational lease. 

Autoleasing 
Het gebruiksrecht van een voertuig wordt bij autoleasing aan de huurder verschaft voor een overeengekomen periode tegen een vastgestelde vergoeding. Verschillende vormen van autoleasing zijn autoverhuur, shortlease, full operational lease, long term lease en financiële lease.

Autoleasemaatschappij
Een autoleasemaatschappij is een bedrijf dat zich op een professionele manier bezighoudt met autolease en wagenpark beheer.

Autoverhuur 
Bij autoverhuur wordt een overeenkomst gesloten waarbij een huurder de auto in gebruik neemt van een verhuurder (meestal een autoverhuur bedrijf) tegen betaling van een vergoeding.

Autoverhuurbedrijf 
Een autoverhuurbedrijf is een organisatie die auto's verhuurt. Hierbij wordt overeengekomen dat een huurder een auto in gebruik neemt van het autoverhuurbedrijf tegen een vooraf vastgestelde vergoeding (de huur). 

B

Bedrijfsauto 
Een bedrijfsauto is een auto die door een bedrijf gebruikt wordt voor het verrichten van bedrijfsactiviteiten.

Bedrijfswagen
Deze voertuigen worden doorgaans ter beschikking gesteld aan werknemers om hen te helpen bij het uitvoeren van hun taken, zoals het bezoeken van klanten, het leveren van goederen of het uitvoeren van andere werk gerelateerde taken. Denk hierbij aan elektrische bedrijfswagens en elektrische shortlease auto's.

Bedrijfsauto lease 
Bij bedrijfsauto lease wordt het gebruiksrecht van een auto aan een huurder verschaft voor een vastgestelde vergoeding (het lease tarief) voor een overeengekomen periode. De auto wordt ingezet voor het verrichten van bedrijfsactiviteiten.

Bedrijfswagen
Een bedrijfswagen is een auto van de zaak. Dit kan een bestelbus, vrachtauto of personenauto zijn. De bedrijfswagen wordt ingezet voor bedrijfsdoeleinden en wordt (grotendeels) door de werkgever betaald. 

Bedrijfswagen lease 
Bij bedrijfswagen lease wordt het gebruiksrecht van een voertuig (bestelbus, vrachtwagen of personenauto) aan een huurder verschaft voor een vastgesteld tarief (lease tarief) en voor een overeengekomen periode. De bedrijfswagen wordt ingezet voor bedrijfsdoeleinden.

Bestelauto
Een bestelauto is een voertuig van maximaal 3.500kg en is bedoeld voor het vervoeren van goederen. Een bestelauto wordt ook wel een bestelwagen genoemd. In de auto branche worden bestelauto's en bestelwagens ook wel "klein-grijs" of een "auto met grijs kenteken" genoemd.

Bestelbus 
Een bestelbus is een voertuig wat bedoeld is voor het vervoeren van goederen. Een bestelbus wordt ook wel bestelwagen genoemd.

Bestelbus huur 
Een bestelbus is een voertuig dat bedoeld is voor het vervoeren van goederen. Een bestelbus huren kan bij een autoverhuur. U betaalt dan een bedrag (huur) om de auto gedurende een overeengekomen periode te mogen gebruiken.

Bestelwagen
Een bestelwagen is een voertuig met een maximaal gewicht van 3.500kg. Daarnaast is de bestelwagen speciaal ingericht voor het vervoeren van goederen. In de auto branche worden bestelwagens ook wel een "auto op grijs kenteken" of "klein-grijs" genoemd. Een bestelwagen wordt ook wel een bestelauto genoemd.

Bestelwagen huur 
Een bestelwagen is een voertuig met een maximaal gewicht van 3.5000 dat speciaal is ingericht en wordt gebruikt voor het vervoeren van goederen. Een bestelwagen huren kan bij een autoverhuur. Je betaalt dan een bedrag (huur) om de auto gedurende de overeengekomen periode te mogen gebruiken.

Bestelwagen lease 
Bij het leasen van een bestelwagen wordt een bestelwagen van een leasemaatschappij in gebruik genomen door een huurder voor een vastgestelde lease periode en voor een vastgesteld lease tarief.

Bijtelling lease auto
Wanneer een lease auto naast alleen voor zakelijke ritten ook voor privéritten gebruikt mag worden, ziet de belastingdienst dit als inkomen in natura. De bijtelling van de leaseauto is een bepaald percentage van de cataloguswaarde dat de leasenemer bij zijn inkomen moet optellen voor de inkomstenbelasting. Bij VWP Shortlease kun je eenvoudig een auto zoeken op bijtelling klasse.

Boekwaarde
De boekwaarde is de vastgestelde waarde van de auto op een bepaald moment tijdens de contractduur van het lease contract. De boekwaarde is onder andere afhankelijk van de afschrijving van auto en de gedane investering van de leaser.

BPM
BPM staat voor de wet op de "Belasting van Personenauto's en Motorrijwielen".  De BPM is een belasting die geldt voor iedere in Nederland geregistreerd motorrijwiel. Ook moet er BPM worden betaald voor alle niet in Nederland geregistreerde motorrijwielen, waarmee een Nederlander op de weg rijdt in Nederland. Wanneer je een lease auto hebt, betaal je de BPM aan de autoleasemaatschappij. Zij zetten de BPM op de factuur en betalen het aan de importeur, die de BPM aan de Belastingdienst voldoet.

Brandstofpas
Een brandstofpas is een door de autoleasemaatschappij beschikbaar gestelde identificatiepas waarmee brandstofkaartmaatschappijen de opdracht krijgen om brandstof te leveren aan de berijder van de lease auto. Bekende brandstofpassen zijn de Travel Card en Multi Tank Card. Met deze brandstofpassen kun je bij vrijwel alle tankstations in Nederland terecht.

C

Captive leasemaatschappij
Een leasemaatschappij die is verbonden aan één automerk. Leasing van dit automerk is dan een manier om de verkoop van het automerk te laten stijgen.

Contractduur
De contractduur is de tijdsperiode tussen de begindatum en de einddatum van een lease contract. Doorgaans wordt de contractduur uitgedrukt in maanden, bijvoorbeeld 1, 3, 6, 12, 14 of 18 maanden. De contractduur wordt ook wel de looptijd genoemd.  

Contractovername
Een contract dat afgesloten is door derden, waaruit de rechten en verplichtingen worden overgenomen. Wanneer een contract overgenomen wordt, is dit altijd inclusief de eigendomsoverdracht van geleasete voertuigen die in verhuurde staat verkeren. Bij deze contractovername is een drie partijen overeenkomst en complete facturering verplicht.

D

Dagwaarde
De dagwaarde is de economische waarde van een voertuig op het moment vlak voor de schade. De dagwaarde is de het bedrag dat je op dat moment gekregen zou hebben bij verkoop.

E

E.C.E. norm
E.C.E. staat voor Economic Commission Europe en betreft de norm voor het brandstofverbruik van een auto.

Eigen Risico
Het eigen risico is de schade die niet verhaalbaar is op de verzekering. De hoogte van het eigen risico wordt voorafgaand overeengekomen met de verzekeraar. Wil je weten wat het eigen risico is? Klik hier om naar de uitleg van de hoogte van het eigen risico te gaan.

Energielabel
Een energielabel wordt gebruikt om het energieverbruik van een product aan te geven. Bij auto's wordt zowel het brandstofverbruik als de CO2-uitstoot per kilometer gemeten. Dit zijn twee criteria waarmee de relatieve zuinigheid van de auto's wordt weergegeven. Hierdoor is het mogelijk om het energieverbruik te vergelijken van auto's van gelijke grootte.

F

Financial lease
Financial lease is een niet opzegbare financieringsovereenkomst, waarbij de looptijd gelijk ligt aan ver verwachte economische levensduur van het lease object. Het lease object komt tot de beschikking van de huurder en deze heeft de verplichting tot de volledige vergoeding van de investering die de leasemaatschappij heeft gedaan. Er zijn twee juridische kenmerken van financial lease. Ten eerste is de leasemaatschappij juridisch de eigenaar van het lease object. Na de betaling van de vastgestelde lease termijnen gaat het juridisch eigendom naar de huurder.

Fiscale bijtelling
Van fiscale bijtelling is sprake wanneer jouw leaseauto (die beschikbaar wordt gesteld door de werkgever) ook privé wordt gebruikt. Het fiscaal inkomen van de werknemer wordt dan verhoogd met een door de fiscus vastgesteld bedrag. Voor leaserijders is het belangrijk om te weten hoe hoog de bijtelling precies is, om zo een inschatting te kunnen maken van de kosten.

Full service lease
Bij full service auto lease is er sprake van de meest uitgebreide vorm van leasen: full operational lease. Het auto lease tarief is bij full service lease inclusief bijkomende diensten zoals onderhoud, verzekering en eventueel vervangend vervoer.

G

Gecalculeerde restwaarde
De economische restwaarde van een object, welke wordt gebruikt in een leasecalculatie.

Geel/Grijs kenteken
Vroeger was een kentekenbewijs van een personenauto geel en dat van een bestel-/vrachtauto grijs van kleur. Dit historisch onderscheid maakt nog steeds verschil tussen een personenauto en een bestel-/vrachtauto.

GVW
GVW staat voor Gross Vehicle Weight. Dit begrip staat voor het maximum bruto gewicht van een auto. Het is de som van het gewicht van een lege auto en het laadvermogen dat maximum toegestaan is.

H

Handelswaarde
De handelswaarde is de waarde van de auto die geldt in het vrije handelsverkeer.

Herberekening 
Als er tussentijdse afwijkingen plaatsvinden van de overeenkomst, wordt er een herberekening van de leaseovereenkomst gemaakt.

HSB
HSB staat voor Houderschapsbelasting. Dit is een belasting die een kentekenhouder moet betalen voor het bezit van een motorrijtuig. De officiële naam van deze belasting is "motorrijtuigenbelasting".

I

Individuele leaseovereenkomst
Een leasecontract wordt ook wel de individuele leaseovereenkomst genoemd. Dit is de overeenkomst tussen de leasemaatschappij en de huurder van het lease object.

Inname schade
Wanneer er tijdens het inleveren van de auto schade is, maar deze niet wordt gemeld bij leasemaatschappij of verzekeraar, spreekt men van inname schade.

J

Juridisch eigendom
Het meest omvattende recht dat een (rechts)persoon kan hebben is eigendom. Een eigenaar heeft de beschikkingsbevoegdheid om een leaseobject te verkopen en na betaling van de koopsom de koper het eigendom te geven.

K

Kilometerafrekening 
Meestal op jaarbasis wordt een afrekening gemaakt van het verschil tussen de overeengekomen en het werkelijk aantal verreden kilometers. Deze afrekening vindt in ieder geval plaats aan het einde van de leaseperiode, maar wordt ook vaak jaarlijks verstrekt.

Koopoptie 
De persoon die een auto leaset heeft de optie om de leaseauto aan het einde van de leaseperiode te kopen. De prijs van de leaseauto is vastgesteld bij het aangaan van de leaseovereenkomst.

Kosten lease auto 
De kosten voor een lease auto zijn een vergoeding die een lease nemer op periodieke basis moet betalen aan de lease maatschappij voor een lease auto en de bijbehorende aanvullende diensten die deel uitmaken van het lease contract.

L

Lease 
Lease is een vorm van gebruiksvoorwerp gebonden financiering. Bij lease worden (duurzame) productiemiddelen (zoals auto's en machines) gekocht door een lease maatschappij die het productiemiddel daarna voor een maandelijkse vergoeding beschikbaar stelt.

Leaseauto 
Een leaseauto is een auto die beschikbaar is voor een lease nemer voor een vastgesteld lease tarief en voor een lease vergoeding die aan de lease maatschappij betaald moet worden. Voor een leaseauto moet vaak een eigen bijdrage gerekend worden die ook wel bijtelling wordt genoemd. Dit is van toepassing op

Lease auto 
Een lease auto is een auto die beschikbaar is voor een leasenemer voor een vooraf bepaalde periode.

Leasecontract 
Het contract dat wordt gemaakt tussen een leasemaatschappij en een leasenemer bij een leaseperiode. Dit leasecontract wordt ook wel individuele leaseovereenkomst genoemd. Een full operational leasecontract duurt meestal 60 maanden. Een leasecontract korter dan 12 maanden wordt shortlease genoemd.

Leasen 
Het leasen van een auto (of andere duurzaam gebruiksvoorwerp) voor een lange duur. De lease nemer betaalt elke maand een vast lease tarief voor het gebruiksvoorwerp aan de lease maatschappij.

Lease maatschappij 
Een organisatie die lease auto's ter beschikking stelt d.m.v. een lease constructie. Hierbij wordt de auto ter beschikking gesteld aan een huurder waarvoor deze een (maandelijkse) vergoeding aan de lease maatschappij betaalt.

Lease prijzen 
De leaseprijs is een vergoeding die de leasenemer op periodieke basis moet betalen voor de leaseauto en de aanvullende diensten die in het leasecontract staan.

Lease tarieven 
Het lease tarief is de vergoeding die de lease nemer moet betalen aan de lease maatschappij op periodieke basis voor de lease auto en de aanvullende diensten die in het lease contract staan.

Leaseregeling 
De leaseregeling valt binnen het besluit van de Staatssecretaris van Financiën. In deze regeling staat het minimum criterium waaraan leaseovereenkomsten moeten voldoen om fiscaal als een operationele lease te kunnen worden gekwalificeerd.

Leasing 
Leasing is een verzamelnaam voor alle vormen van financiering gericht op een object. Een bedrijfsmiddel wordt door een leasemaatschappij ter beschikkingen gesteld aan een huurder voor een bepaalde periode. Hier staat altijd een periodieke betaling tegenover. Er worden twee hoofdvormen van leasing onderscheiden. Zo spreekt men van financiële leasing wanneer bij het aangaan van de leaseovereenkomst de financiering voorop staat. Als het gebruik van een leaseobject voorop staat in plaats van de financiering, spreekt men van operationele lease.

Lessee 
De Lessee wordt ook wel leasenemer genoemd. Dit is de persoon die de leaseovereenkomst aangaat en dus gebruik gaat maken van het leaseobject.

Lessor
De lessor wordt ook wel leasegever genoemd. Dit is de leasemaatschappij.

M

Mantelovereenkomst 
Binnen deze overeenkomst worden de algemene voorwaarden en de belangrijkste bijzondere voorwaarden van toekomstige leasecontracten vooraf overeengekomen door de leasenemer en de leasemaatschappij.

Marge
Met Marge wordt het verschil tussen de contractrente (verkoop) en de fundingrente (inkoop) bedoeld. 

N

NAP
NAP staat voor Nationale Auto Pas. Dit is een instantie in Nederland die kilometerstanden van auto's registreert. Deze kilometerstanden worden opgeslagen in een databestand en deze kunnen opgevraagd worden door alle deelnemende autobedrijven.

Negatieve rente
Wanneer het contract wordt onderbroken en lineair wordt afgeschreven en er te weinig rente betaald is, spreekt men van negatieve rente.

Netto-operationele lease
Deze vorm van leasen is operationele lease waarbij uitsluitend rente en aflossing zijn opgenomen. Hierbij wordt de reële restwaarde gehanteerd. Deze leasevorm heeft meestal geen extra serviceonderdelen.

O

Off balance financiering 
Wanneer een ondernemer kiest voor operationele leasing, kiest hij voor een financieringsvorm die als gevolg heeft dat de ondernemer die investering niet op de balans hoeft op te nemen.

Operational lease 
Operational lease is een dienstverlening waarbij een leaseauto door de leasemaatschappij aan een leasenemer in gebruik wordt gegeven. Hiervoor moet de leasenemer afgesproken vergoedingen betalen voor zolang het contract loopt.

Oversluiten
Een lopend leaseovereenkomst wordt vervangen door een nieuwe leaseovereenkomst. Dit wordt oversluiten genoemd.

P

Personenauto
Bij het afsluiten van een leasecontract, kan zowel een personenauto als een bedrijfsauto geleased worden. Bij shortlease lease je bijvoorbeeld een personenauto korter dan twaalf maanden.

R

Restwaardegarantie
Deze garantie houdt de gegarandeerde restwaarde in die is beloofd aan de leasemaatschappij.

ROB
Deze afkorting, Reparatie, Onderhoud en Banden, is onderdeel van de leasecalculatie. Dit bedrag wordt vaak uitgedrukt in centen per kilometer.

RTL 
RTL betekent Registratie Tenaamstelling Leasevoertuigen. Deze organisatie is een hulpregistratie voor de tenaamstelling van leaseauto's. Door RTL kunnen leasemaatschappijen voertuigen in het kentekenregister van de RDW op naam van de leasenemer of zijn of haar bestuurders laten registreren. Daarnaast kunnen leasemaatschappijen bepaalde kentekenhouder verplichtingen op zich nemen die normaal onderdeel van de leaseovereenkomst zijn, zoals de APK.

S

Sale and lease back
Wanneer een klant of een bestuurder een auto verkoopt aan een leasemaatschappij en deze dan direct terug leaset, spreekt men van sale and lease back.

Short lease 
Short lease is een lease variant voor een korte periode. Bij het leasen van een auto houdt short lease in dat het gaat om een lease periode van minimaal één tot maximaal 24 maanden.

Shortlease 
Shortlease is een leasevorm voor een korte periode. De shortlease periode loopt van één tot 24 maanden. Shortlease is bijvoorbeeld een geschikte leasevorm voor kleine ondernemers die niet veel financieel risico willen lopen, of voor bedrijven die op projectbasis werken. VWP Shortlease is een bekende aanbieder van shortlease auto's.

Shortlease occasion
Een shortlease occasion is een flexibele vorm van lease waarbij je een auto voor een relatief korte periode kunt huren. In tegenstelling tot traditionele leasecontracten, die meestal meerdere jaren duren, kan shortlease variëren van één maand tot twee jaar. Bij een occasion is het zo dat je een jong gebruikte auto krijgt, en dit maakt het nog voordeliger!

Stilstandregeling
Wanneer leasenemers hun leaseauto tijdelijk niet nodig hebben, kan de leasemaatschappij de leaseauto tijdelijk stallen zonder het contract te beëindigen. Dit wordt een de stilstandregeling genoemd.

SEPA
SEPA staat voor "Single Euro Payments Area" en vertaald naar het Nederlands betekent dit "Eén Europese Betalingsruimte." Het is een initiatief van de Europese Unie om het betalingsverkeer binnen Europa te vereenvoudigen en te standaardiseren.

Het voornaamste doel van SEPA is om grensoverschrijdende betalingen binnen Europa net zo eenvoudig en efficiënt te maken als binnenlandse betalingen. Dit bevordert de economische integratie en maakt het leven gemakkelijker voor zowel individuen als bedrijven.

T

Tachograaf 
Een tachograaf is een apparaat dat gegevens van leaseauto's registreert zoals de duur, de lengte en het verloop van autoritten.

Tender
Een potentiële leaseklant doet een verzoek aan meerdere leasemaatschappijen om hem een aanbieding te doen voor een offerte aan de hand van bepaalde voorwaarden die de potentiële klant heeft. Dit verzoek wordt een tender genoemd.

U

Universele leasemaatschappij
Een universele leasemaatschappij is een maatschappij die alle automerken leaset. Deze universele leasemaatschappij staat tegenover een captive leasemaatschappij, deze is namelijk verbonden aan één bepaald automerk.

V

Vendor
Wanneer een leverancier of importeur zijn producten gecombineerd met een leaseaanbieding op de markt brengt, noemt men dit vendor. Vaak is hier sprake van inschakeling van een eigen leasemaatschappij.

Vendor lease
Als de afnemer van een leaseauto zowel klant is van de leverancier van de leaseauto als van de leasemaatschappij heet dit Vendor lease.

Verhuur
Men spreekt van verhuur wanneer tegen periodieke betaling bijvoorbeeld een auto in gebruik wordt gegeven aan een huurder voor een bepaalde periode.

VNA
De afkorting VNA staat voor Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen. Deze branche wil de verdere ontwikkeling van autoleasing en professioneel wagenparkbeheer in Nederland bevorderen. Ook zorgt deze organisatie voor de gemeenschappelijke algemene belangen van alle leden.

Y

Hybride shortlease auto
Een hybride shortlease auto is een voertuig dat gebruikmaakt van zowel een verbrandingsmotor op basis van fossiele brandstoffen als een elektrische motor. Deze twee krachtbronnen werken samen om de prestaties van het voertuig te verbeteren en tegelijkertijd de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Z

Zaakschade
Zaakschade wordt ook wel cascoschade genoemd. Dit is schade die is ontstaan aan de leaseauto of aan andere materiële zaken.

Zakenauto
Een zakenauto is vaak een personenauto die op naam van een rechtspersoon staat of die op naam staat van een persoon die de personenauto tenminste 50% zakelijk gebruikt.