Parkeergegevens: Belastingdienst vangt bot

Onlangs plaatsten we een blog over de oproep van de Belastingdienst om parkeergegevens van klanten in te zien die via hun telefoon parkeergeld betalen. SHPV en concurrenten gingen overstag, SMSParking niet. In een kort geding is duidelijk geworden dat de Belastingdienst aan het kortste eind trekt…

Vonnis van de rechtbank

Om toch de gegevens in te zien van parkeerders, spande de Belastingdienst een kort geding aan tegen SMSParking. Op die manier hoopte de fiscus inzicht te krijgen in eventuele fraude door onder andere leaserijders. Het vonnis van de rechtbank windt er geen doekjes om: “Iedere burger moet in beginsel een auto kunnen parkeren op een door die burger verkozen plaats in Nederland, zonder dat de overheid behoeft te weten dat hij dat doet en waarom hij dat doet.”

Parkeergegevens Belastingdienst 2013

Tot nu toe had de Belastingdienst gevraagd gegevens in te zien over het jaar 2012. Nu de rechtbank heeft geoordeeld dat aan deze oproep geen gehoor gegeven hoeft te worden, heeft Yellowbrick aangegeven de gegevens terug te willen. Daarnaast hoeft voorlopig geen enkele van de mobiele parkeeraanbieders parkeergegevens af te staan. Goed nieuws voor 2013 dus!

Zekerheden bij VWP Shortlease

  • De nieuwste modellen de grootste keuze
  • Transparante prijzen
  • Flexibel contract, direct opzegbaar
Vragen? Bel 0546 - 714 417