Inleveren leaseauto

Bij inlevering van het voertuig, dient de Contractant/wagenparkbeheerder van Contractant, te allen tijde een afspraak te maken voor retournering van het voertuig. Deze afspraak wordt bevestigd door VWP ( mail of schriftelijk). VWP hanteert 3 mogelijkheden om een voertuig te laten innemen:

Op het doorgegeven adres

Voertuig wordt opgehaald op het adres dat door de Contractant/wagenparkbeheerder aan VWP is doorgegeven. Bij het ophalen van het voertuig, tekent berijder, of een daartoe bevoegd persoon, voor overdracht van het voertuig. De definitieve inname inspectie vindt plaats op de VWP vestiging te Nijverdal door VWP. Tijdens de definitieve inname inspectie worden eventuele schades, of andere bijzonderheden, vastgelegd, o.a. middels digitale foto’s;

Afleveren in Nijverdal

Contractant levert het voertuig zelf in op de vestiging van VWP te Nijverdal. Tijdens de definitieve inname inspectie worden eventuele schades, of andere bijzonderheden, vastgelegd, o.a. middels digitale foto’s. Contractant/wagenparkbeheerder dient hiervoor een afspraak met VWP te maken, welke per mail of schriftelijk door VWP wordt bevestigd;

Inname op locatie

Contractant kiest zijn eigen inname locatie (zakelijk of privé) waar Contractant of een daartoe door Contractant aangewezen bevoegd persoon aanwezig is. Een extern expertise bureau, stelt daarbij in de aanwezigheid van Contractant een inname rapport op, waarbij eventuele schades, of andere bijzonderheden worden vastgelegd, o.a. middels digitale foto’s.

De Contractant/wagenparkbeheerder dient VWP hiervoor schriftelijk of per mail opdracht te geven. (de hierbij behorende extra kosten worden Contractant in rekening gebracht). Onderstaande tips willen we u graag geven om het inname traject zo gemakkelijke mogelijk voor u te laten verlopen;

  • Haal al u prive spullen tijdig uit uw auto. (VWP is niet aansprakelijk voor schade/verlies van prive spullen die u in de auto achterlaat)
  • Plaats alle “losse zaken” weer terug in de auto, denk hierbij aan bijvoorbeeld : de hoedenplank, de automatten, eventuele externe navigatie of laadkabels.
  • Heeft u een tankpas via VWP ? Deze dient aanwezig te zijn in de auto
  • Wij verzoeken u de auto zowel van binnen als van buiten schoon aan te leveren.
  • De auto hoeft niet volgetankt te worden meegegeven, de auto zal in Nijverdal worden afgetankt, de brandstofkosten zullen worden doorbelast op de eindfactuur.

» Terug naar de veelgestelde vragen

Vragen? Bel 0546 - 714 417