Op het gebruik van deze website www.vwpshortlease.nl zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

VWP Shortlease streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat VWP Shortlease niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. VWP Shortlease aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen VWP Shortlease en de gebruiker van de website ontstaan.

Aansprakelijkheid

VWP Shortlease stelt met grote zorg de inhoud van deze website samen. Ondanks dat kan het voorkomen dat gepubliceerde informatie op deze website incompleet, onvolledig of onjuist is. VWP Shortlease sluit iedere aansprakelijkheid uit voor mogelijke schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit de inhoud en het gebruik van deze website.

E-mail

VWP Shortlease garandeert niet dat e-mails die aan VWP Shortlease worden verzonden (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met VWP Shortlease te corresponderen, accepteert u dit risico.

Vrijblijvende prijzen en offertes

Alle getoonde prijzen of offertes die via deze website vermeld worden of beschikbaar zijn via onze calculatietool zijn vrijblijvend en zijn geen aanbod tot het sluiten van een overeenkomst. VWP Shortlease heeft de mogelijkheid om prijzen zonder aankondiging vooraf te wijzigen in het aangeboden product of dienst. Ondanks dat VWP Shortlease deze met de grootste zorg samenstelt kunnen wij niet gebonden worden  aan onjuistheden.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. VWP Shortlease heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. VWP Shortlease aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van VWP Shortlease zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat VWP Shortlease daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Algemene voorwaarden

Op de levering en/of diensten van VWP Shortlease zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing:

- Algemene voorwaarden VWP Shortlease

Zekerheden bij VWP Shortlease

  • De nieuwste modellen de grootste keuze
  • Transparante prijzen
  • Flexibel contract, direct opzegbaar
Vragen? Bel 0546 - 714 417