Innameprocedure:

Bij inlevering van de auto, dient de wagenparkbeheerder van uw bedrijf, ten allen tijde een afspraak te maken voor afhaling van de auto. Deze afspraak wordt schriftelijk bevestigd door VWP Shortlease.

VWP Shortlease hanteert 3 mogelijkheden om een auto te laten innemen:

1. Auto wordt opgehaald, op het adres dat door de wagenparkbeheerder aan VWP is bevestigd. Tijdens inname van de auto, tekent berijder, of een daartoe bevoegd persoon, voor overdracht van de auto. De definitieve inname vindt plaats op de VWP Shortlease vestiging te Nijverdal door een bevoegd medewerker. Tijdens de definitieve inname worden eventuele schades, of andere bijzonderheden, vastgelegd, o.a. middels digitale foto’s;

2. Inname op locatie: u kiest uw eigen inname locatie (zakelijk of privé) waar u zelf, of een daartoe bevoegd persoon, tekent voor de definitieve inname van de auto. Een expertise bureau, stelt daarbij in uw aanwezigheid een inname rapport op, waarbij eventuele schades, of andere bijzonderheden worden vastgelegd, o.a. middels digitale foto’s. Uw wagenparkbeheerder dient VWP Shortlease hiervoor schriftelijk toestemming te geven, aangezien deze vorm van inname extra kosten met zich meebrengt. De kosten hiervoor staan omschreven in de offerte, die wij voor inzet van de auto hebben toegestuurd aan de wagenparkbeheerder.

3. U levert de auto zelf in op onze vestiging te Nijverdal en tekent hierbij voor de definitieve inname van de auto. U bespaart hiermee de transport kosten. Tijdens de definitieve inname worden eventuele schades, of andere bijzonderheden, vastgelegd, o.a. middels digitale foto’s. Uw wagenparkbeheerder dient hiervoor een afspraak met VWP Shortlease, welke schriftelijk zal worden bevestigd;

Om extra kosten te voorkomen, verzoeken wij u o.a. te letten op volgende zaken:

  • Zorgt u ervoor dat de auto van binnen en buiten gereinigd is. Alleen een schone auto kan correct worden ingenomen. Indien de auto niet is gereinigd, houden wij ons het recht voor, eventuele schades, achteraf door te belasten op basis van digitale foto’s. De reinigingskosten worden eveneens doorbelast;
  • Zorgt u ervoor dat de groene kaart, (kopie) kenteken, onderhoudsboekjes, handleidingen en (APK) rapporten, pechhulp- en/of assistance pasjes in het dashboardkastje liggen;
  • Levert u alle sleutels in (moedersleutel, eventuele reserve sleutel en/of codekaart)
  • Alle accessoires en opties, die bij uitgifte van de auto zijn mee geleverd, dienen bij inname aanwezig te zijn;
  • Een eventuele brandstofpas mag achtergelaten worden in de auto. 

VWP Shortlease is niet aansprakelijk voor schade aan/of verlies van privé accessoires of andere goederen die u in de auto achterlaat.

Zekerheden bij VWP Shortlease

  • De nieuwste modellen de grootste keuze
  • Transparante prijzen
  • Flexibel contract, direct opzegbaar
Vragen? Bel 0546 - 714 417