Privacy statement:

VWP Shortlease respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat met uw persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig wordt omgegaan.

Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor het afsluiten en uitvoeren van overeenkomsten betreffende de producten en diensten die wij aanbieden en andere, daarmee nauw samenhangende overeenkomsten. Ook worden zij verwerkt als wij een gerechtvaardigd belang hebben, zoals een goede bedrijfsvoering, reclame en direct marketing doeleinden. Verder verwerken wij de gegevens wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Wij kunnen uw persoonsgegevens voorts anoniem/niet herleidbaar verwerken voor statistische en wetenschappelijke doeleinden en ter verbetering van de kwaliteit van onze producten en diensten.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen als dat vanwege een specifieke aanleiding noodzakelijk is. Wij zullen dan ook alleen persoonsgegevens verwerken die in een bepaald verband afdoende, ter zake dienend en niet buitensporig zijn.

Hoe verzamelen en gebruiken we uw gegevens?

We verzamelen en gebruiken uw data op verschillende manieren. Met als doel u de best mogelijke service te bieden. We zijn een shortleasemaatschappij voor auto's. De meeste data die we gebruiken zetten we in voor de verbetering van uw (rij)ervaring. Zo hebben we uw persoonlijke gegevens nodig voor het registeren van een auto en het verzorgen van (eventueel) terugkerend onderhoud en schadeherstel. We hebben ook toegang tot uw data wanneer er sprake is van een ongeluk of bij het verwerken van verkeersboetes.

Naast onze leaseactiviteiten, bieden we ook een aantal andere diensten zoals benzinepassen en pechhulp. Om deze diensten te verbeteren zetten we soms data in zoals telematics om berijders inzicht te bieden in en te helpen met zuiniger rijden, rijgedrag en meer.

Daarnaast werken we nauw samen met een aantal servicepartners. Deze partners helpen ons bij het leveren van onze shortlease- en andere diensten. Dit zijn bijvoorbeeld autodealers, onderhoudswerkplaatsen, carrosseriebedrijven en pechhulp bedrijven, maar ook verhuurbedrijven en ICT-bedrijven. De ICT-bedrijven helpen ons bij het verbeteren van onze systemen en het verhelpen van fouten zodat u nergens hinder van ondervindt.

Als u contact hebt met een van deze partners is het mogelijk dat we van deze partijen informatie krijgen, zoals wanneer uw voertuig is gerepareerd. Lees hier de uitgebreide privacyverklaring.

Lees hier de volledige privacyverklaring

Klik hier om jouw cookies in te stellen

Stel hier jouw cookies in

Bekijk hier de privacy stament van Google.

https://policies.google.com/technologies/partner-sites