Moet ik bij VWP Shortlease borg betalen?

Via deze weg informeren wij je graag of een aantal zaken in ons acceptatieproces waaronder ook het onderdeel: borg.

Borg en het acceptatieproces

Ben je een zakelijke klant, dan hebben wij het volgende nodig; de getekende overeenkomst, een uittreksel KvK, een kopie legitimatie van de tekenbevoegde en een kopie rijbewijs van de berijder. Ben je een privé klant, dan hebben wij het volgende nodig: de getekende overeenkomst, een kopie rijbewijs en een schrijven van bank of fiscus waaruit je adres gegevens blijken.

Op basis van extern verkregen informatie bepalen wij daarna de hoogte van de borgsom, deze bedraagt over het algemeen voor een zakelijke klant twee maandtermijnen lease met een minimum van € 750,00. Voor een privé klant bedraagt de borgsom twee maandtermijnen lease met een minimum van € 1000,00

Onze afdeling acceptatie werkt met een zogeheten stoplicht model. Wij krijgen middels drie kleuren informatie over een eventuele samenwerking. Bij een rood licht is het helaas niet mogelijk om een samenwerking aan te gaan. Bij een oranje licht is een samenwerking mogelijk maar vragen wij om aanvullende gegevens of een hogere borgsom. Bij een groen licht wordt het minimum aan borg gevraagd zoals hierboven vermeld.

Wij maken GEEN melding bij het BKR (Bureau Krediet Registratie) van het feit dat je klant bij ons wilt worden of bent geworden.

Wanneer je geen gebruik meer wilt maken van onze diensten en de auto hebt afgemeld dan zullen we de borg met je verrekenen of restitueren. In geval van restitutie vindt dit plaats 30 dagen nadat de eindafrekening is opgemaakt (deze 30 dagen hanteren we omdat er nadat de auto is ingeleverd nog vervelende zaken zoals bekeuringen kunnen binnen komen die we met je moeten verrekenen).