shortlease auto buiten de eu

Mag ik met mijn auto buiten de EU rijden?

Onze verzekering voorziet niet in dekking voor landen buiten Europa (o.a. MA/TU/TR), deze landen mogen derhalve niet bezocht worden met onze auto’s. Voor (voormalig) Oost-Europese landen (incl PL/TSJ/SL/H/KR) kunnen afwijkende eigen risico’s gelden.

Let op: Indien u naar een van deze (voormalig) Oost- Europese landen gaat, dient u dit minimaal 1 week van te voren te melden bij onze verzekeringsafdeling. Bij geen of een te late melding loopt u het risico, bij eventuele schade/diefstal/verduistering/reparatie/onderhoud of vervanging, achteraf belast te worden voor de volledige bruto kosten.